Alustab kooli õppejuhi koostöögrupp

Freiberg_Haus_Maja

Õppejuhina Eesti suurimas koolis alustades jagasin oma tööruumi juba kogenud ametikaaslasega ja olen selle eest üüratult tänulik. Sajad õpilased, nende pered ja töökaaslased, kes vajasid õigel ajal õiget teavet ja kaasamist, kelle õppimine ja õpetamine tuli korraldada, tulevikku vaatav organisatsioon üles ehitada, iga lapse ja noore jaoks parim arenguruum kujundada. See oli päris suur ülesanne. Õnneks koos teise õppejuhiga.

Pingelised situatsioonid tekitavad tugevaid tundeid, mida tulenevalt oma rollist, eriti kui ollakse juhipositsioonil, tihti kuskil väga väljendada ei saa. Allasurutud tunded kuhjuvad ja võivad ühel hetkel segada selget mõtlemist ja adekvaatset käitumist.

Õppejuhi koostöögrupis käsitlevad professionaalid regulaarselt oma tööga seotud teemasid, planeerivad vajalikke tegevusi, jagavad tööga seotud edusamme ja väljakutseid ning toetavad ja nõustavad üksteist üldjuhul veebis, kokkuleppel lisandub ka näost-näkku kohtumisi.

Koostöögrupi kohtumise ajad ja fookusteemad on järgmised:

1.kohtumine teisipäeval, 29.08 või 12.09 (mõlemal korral on sama teema) kell 13:00 – 14:30 ja 15:00 – 16:30 – õppejuhi roll ja mõju kogu organisatsiooni arengule, õppejuhi tööülesanded ja oma töö planeerimine;

2. kohtumine teisipäeval, 26.09 kell 14:30 – 16:00 (vajadusel kauem) – õppekava arenduse planeerimine;

3. kohtumine teisipäeval, 31.10 kell 14:30 – 16:00 (vajadusel kauem) – personalitöö kavandamine, tunnivaatlus;

4. kohtumine teisipäeval, 28.11 kell 14:30 – 16:00 (vajadusel kauem) – eksamite ja tasemetööde korraldus;

5. kohtumine teisipäeval, 30.01 kell 14:30 – 16:00 (vajadusel kauem) – personalitöö, arenguvestlused, tunnustamine;

6. kohtumine teisipäeval, 20.02 kell 14:30 – 16:00 (vajadusel kauem) – uute laste vastuvõtt, õppeaasta lõpetamise kavandamine (vajadusel varem);

7. kohtumine teisipäeval, 26.03 kell 14:30 – 16:00 (vajadusel kauem) – õppekava arenduse hetkeseis ja edasised plaanid;

8. kohtumine teisipäeval, 30.04 kell 13:00 – 14:30 ja 15:00 – 16:30 – õppeaasta kokkuvõtete tegemine, sisehindamine.

Kokkuleppel muudetakse ja täiendatakse fookusteemasid.

Koostöögruppi hoiab koos ja suunab Marika Aalja , kes on aastaid rakendanud erinevaid kaasavaid võtteid ja kovisiooni mudeleid koolitusi ning nõustamisi läbi viies ning ise juhi ülesandeid täites.

Kaheksast kohtumisest koosnev koolitus maksab kokku 190€ + km. Ühe kaupa kohtumiste eest tasudes on ühe kohtumise hind 30€ + km. Küsimuste korral on hea kirjutada aadressile marika@meistritekool.ee või helistada 512 4183.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Aalja – 512 4183, marika@meistritekool.ee või Meistrite Kooli veebilehe kaudu.

Huvi korral kohtume ka Meistrite Kooli päris oma koolituspesas Lämmijärve ääres Mehikoormas.

Hubane majutusteenus ja kohalikust toorainest valminud tervislik toit.

Hubane majutusteenus ja kohalikust toorainest valminud tervislik toit.

Vaata edasi

Võimalus osa saada koolitustest ja erinevate elualade meistrite õpitubadest.

Võimalus osa saada koolitustest ja erinevate elualade meistrite õpitubadest.

View details