Toetused

Freiberg Haus ja
Mehikoorma turismikaardile

Projekti elluviija: Meistrite Kool OÜ
Projekti rahastaja: Tartu Arendusselts

Projekti lühikokkuvõte: Arendada välja omanäoline ja hubane turismi-, heaolu- ning täiendõppekeskus Järve 8 kinnistul (Freiberg Haus) Mehikoormas.

Projekti eesmärk: Rekonstrueerida ja kaasajastada endine Vabamäe talu, mis rajati perekond Freiberg poolt enne II maailmasõda asukohaga Mehikoorma südames otse Lämmijärve kaldal. Kujundada Freiberg Hausist piirkonna oluline turismiinfo punkt, olla avatud ning siira ja lahke meelsusega külaliste teejuht, pakkuda toitlustus- ja majutusteenust ning korraldada piirkonna eripärast tulenevaid sündmuseid.

Projekti mõju: Projekt vastab otseselt meetmespetsiifilisele eesmärgile ja aitab otseselt kaasa TAS strateegilise valdkonna arendamisele: kohalikul eripäral (Freiberg Haus) ja ressursil. Projektiga aidatakse kaasa nutika ja spetsialiseerunud turismiettevõtluse arendamisele TAS piirkonnas.

Projekti tulemus: Loodud on heaolukeskuse Freiberg Haus toimimise põhitingimused ja materiaalne baas. Pakutakse majutus- ja toitlustusteenust, kaugtöökohti koos lisanduvate ja eristuvate töötubade ning ringreisidega loodusesse.